develop free website

Diabetesbegeleiding

Passende, persoonlijke begeleiding voor jongeren met diabetes,
in samenwerking met ouders/verzorgers, school
en eventueel andere betrokken partijen


Diabetes, puberteit en de middelbare school. Drie dingen die samen voor moeilijkheden kunnen zorgen.
Niet alleen als puber met diabetes kan het moeilijk zijn om op school bijvoorbeeld te meten en te spuiten/bolussen of te praten over je diabetes. Ook voor vrienden, ouders/verzorgers, klasgenoten en docenten kunnen er bepaalde situaties ontstaan die misschien wel onnodig voor stress, problemen of ongerustheid kunnen zorgen.

Het kan dan fijn en handig zijn als er iemand met ervaring en professionele kennis mee kan kijken en in beeld kan brengen waar het mis gaat en wat er beter kan, zowel bij jou, bij je ouders, op school en/of ergens anders.

Ouders

Voor ouders

Maakt u zich zorgen over uw kind?
Zorgt de diabetes voor spanningen in huis?
Lijkt het alsof de diabetes het hele gezinsleven bepaalt?
Voelt het alsof u er soms alleen voor staat?
Worden uw zorgen niet begrepen?
Heeft u moeite met het loslaten van uw kind?
Wilt u betere communicatie tussen u en uw kind?
Weet u niet hoe de diabeteszorg op school geregeld is?

Mobirise

Voor jongeren

Word je niet begrepen door je vrienden, klasgenoten, leraren, je ouders of anderen?
Blijf je liever thuis bij een hypo/hyper?
Durf je niet op school te prikken?
Word je gepest?
Vind je het moeilijk om te letten op je eten en drinken?
Word je soms ook helemaal gek van je ouders of anderen die lopen te zeuren?Mobirise

Voor scholen & anderen

Heeft u jongeren met diabetes op school of in begeleiding?
Heerst er angst/onwetendheid onder uw medewerkers?
Is er veel verzuim onder leerlingen met diabetes?
Weet u niet goed hoe u de diabeteszorg vorm kunt geven?
Maakt u zich zorgen over een kind met diabetes?
Wilt u de kennis over diabetes delen met uw collega's of medewerkers?
Denkt u handelingsverlegen te raken?

Doel diabetesbegeleiding

Het doel van de diabetesbegeleiding is om jongeren met diabetes te ondersteunen op hun pad richting zelfstandigheid, samengaand met alle obstakels die ze tegenkomen met betrekking tot diabetes op school en in hun puberteit. Daarnaast biedt het ondersteuning aan ouders/verzorgers, scholen (bijv. mentoren, docenten en klasgenoten) en andere mogelijk betrokken partijen zoals het ziekenhuis, Leerplicht of bijvoorbeeld Jeugdgezondheidszorg.
Ik vind het belangrijk dat jongeren met diabetes hun diabetes niet als belemmering zien, maar als een mogelijkheid om kwaliteiten/competenties te ontwikkelen/versterken, waardoor ze zelf meer in hun kracht komen te staan. Door te beseffen wat ze zelf willen en kunnen bereiken met hun eigen kwaliteiten, kunnen ze zelf eigenaar zijn van hun persoonsontwikkeling in combinatie met hun diabetes.

Vormgeving begeleiding

Afhankelijk van de hulpvraag en behoefte van de jongere en betrokkenen worden er afspraken gepland. Dit kunnen individuele afspraken zijn of afspraken met ouders en/of andere betrokkenen erbij. De afspraak mag overal plaatsvinden, zolang de jongere zich veilig voelt. De invulling van de afspraak kan wisselen en is afhankelijk van de behoefte van de jongere.

De afspraken zijn dus niet in een vaste vorm of op een vaste plek, zodat het zo goed mogelijk aansluit op de behoefte van de jongere. Dit maakt de gesprekken laagdrempelig, ongedwongen en de jongere blijft de expert en eigenaar van het begeleidingstraject.

Over mij

Mijn naam is Hella Heijblom en op mijn zesde werd de diagnose Diabetes Mellitus Type 1 gesteld. Ik weet er (soms) redelijk goed mee om te gaan en kan mijn ziekte omzetten in iets positiefs. Ik maak gebruik van mijn kennis en ervaring van en met diabetes (de leuke en minder leuke kanten) en ik combineer dit met mijn pedagogische achtergrond. Ik heb de HBO-opleiding Ecologische Pedagogiek gestudeerd en ik ben SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional. Al een lange tijd begeleid ik met veel plezier kinderen en jongeren met diabetes, hun ouders/verzorgers, de school en andere betrokken partijen.

Hella Heijblom
Pedagoog

Diabetes is veel meer dan een ziekte die je 24/7 hebt.
Het heeft impact op het hele gezin.

Mijn visie op diabetes

CONTACT

Algemene voorwaarden

Een gesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen 24 uur ben ik gerechtigd om 100% van het verschuldigde bedrag dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen.  Indien de opdrachtgever dan wel de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Voor de gehele algemene voorwaarden kunt u mij benaderen.