free site design templatesMijn Visie


Diabetes is een ziekte die je 24/7 hebt en die je niet altijd kan verstoppen.

Mobirise

Uit mijn eigen ervaring als persoon met diabetes, maar ook als diabetesbegeleider, heb ik het gevoel dat de effecten van diabetes op het functioneren van een leerling op school soms onderschat kunnen worden. Door schommelingen in bloedsuikerwaarden, de puberteit, stress en andere factoren, kan een leerling met diabetes in de ogen van docenten bijvoorbeeld een leerling met ‘gedragsproblemen’ worden. Het niet naar school komen, vergeten van huiswerk, boeken of lesstof kan hinderlijk zijn voor het optimaal presteren op school. Ook het niet kunnen maken van toetsen door een te hoge of lage bloedsuikerwaarde is een moment waarop een leerling en docent met de diabetes geconfronteerd kan worden.

Ik merk dat er vanuit de school, de ouders en het ziekenhuis ook een bepaalde zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid verwacht wordt, terwijl je als puber met diabetes misschien helemaal niet zo goed weet hoe je die verantwoordelijkheden aan moet of kunt pakken. Ook merk ik dat er in de medische wereld vooral gekeken wordt naar de effecten van puberteit op de bloedsuikerwaardes, en dat er niet zo zeer gekeken wordt naar de effecten van de puberteit op het vermogen om therapietrouw te blijven en de effecten op de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen met diabetes type 1. Naar mijn idee is er te weinig aandacht voor de persoon achter/met de diabetes, ofwel de ziekte-identiteit van de persoon.

Handige links